Fantaziehuis Bode's Botter | Fantaziehuis
Spring naar content
  • christelijk
  • niks moet, veel mag
  • talentontwikkeling

Buitenschoolse opvang

Fantaziehuis Bode’s Botter

Nagel 1, 8321 RG Urk

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Per direct plekken beschikbaar!
➜ Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag
Meld je kind direct aan!

In een huiselijke en vertrouwde omgeving bieden wij kinderen van de Frits Bodeschool een veilige plek om buiten schooltijd te ontspannen en zich spelenderwijs te ontwikkelen. Ons enthousiast en betrokken team organiseert leuke activiteiten aan de hand van verschillende thema’s. Kinderen zijn vrij hieraan deel te nemen. Uiteraard is gewoon lekker buiten of binnen spelen ook mogelijk.

Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is. Met onze thema’s sluiten we hier ook op aan. Zo vormen we een aanvulling op de opvoeding thuis, ook qua identiteit.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er ook genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje.

Wij bieden tevens voorschoolse en tussenschoolse opvang. Vanaf half 8 kunnen kinderen worden gebracht en in de middag kunnen de kinderen bij ons op school verblijven en gezamenlijk een broodje te eten. Tijdens vakanties en studiedagen voegt deze locatie samen met BSO Ut Bottertjen

“Een luisterend oor, plezier en rust, een veilige plek creëren we bewust.”

Meta Fruytier- Dunnink, teamleider

 

Praktische info

  • 2 verticale groepen (4-12 jaar).

Op groep 1 mogen 20 kinderen opgevangen worden en groep 2 mogen 10 kinderen opgevangen worden.

Buitenschoolse opvang (BSO):

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 15:45 – 18:30 uur.
  • Woensdag: 12:30 – 18:30 uur.

Voorschoolse opvang (VSO):

  • Maandag t/m donderdag van 07.30 tot 08.45.

Tussenschoolse opvang (TSO):

  • Maandag, dinsdag en donderdag van 12.15 tot 13.45.

Tijdens vakanties en studiedagen voegt deze locatie samen met BSO Ut Bottertjen

Een dag op de buitenschoolse opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6