Spring naar content
  • speelrijke omgeving
  • VVE
  • uitdagend activiteitenaanbod

Peuteropvang

ook beschikbaar op deze locatie: Kinderdagopvang Buitenschoolse opvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Bij peuteropvang Fantaziehuis De Groene Ark worden kinderen van 2 tot 4 jaar op een speelse en leerzame manier voorbereid op de basisschool. We werken met een methodiek voor voor-en vroegschoolse educatie (VVE)voor peuters die extra stimulering in hun ontwikkeling kunnen gebruiken. Het programma Uk & Puk laat peuters actief spelen, ontdekken en groeien.

Regelmatig gaan we ook buiten ons lokaal op ontdekkingstocht. Zo brengen we een bezoek aan de bibliotheek of gaan we langs bij de bewoners van woonzorgcentrum De Schutse. Een bijzondere ontmoeting tussen jong en oud.

We helpen kinderen hun talent te ontdekken door in te spelen op hun interesses. Ook onze thema’s sluiten hierop aan.

Peuteropvang Fantaziehuis De Groene Ark bevindt zich in basisschool De Regenboog. Samen met buitenschoolse opvang Fantaziehuis De Groene Ark en kinderdagopvang Fantaziehuis De Groene Ark vormen wij een kindcentrum. Op deze manier kunnen wij kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen in één en hetzelfde gebouw. Dat heeft veel voordelen. Kinderen zijn hier van kleins af aan al vertrouwd. Voor ouders brengt dat veel gemak.

“Ons ervaren team stimuleert de ontwikkeling van elke peuter”

Mandy Bont, teamleider

 

Praktische info

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 8.30 tot 12.30.

Een dag op de peuter opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6