Spring naar content
  • uitdagende buitenruimte
  • ontwikkelingsgericht werken
  • kleinschalig

Kinderdagopvang

ook beschikbaar op deze locatie: Buitenschoolse opvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Per direct plekken beschikbaar!
➜ Vrijdag (peutergroep 2 tot 4 jaar)

Bij Fantaziehuis De Oogappel staat persoonlijke aandacht voor het kind centraal. In een vertrouwde omgeving stimuleren we kinderen om spelenderwijs zichzelf en de omgeving te ontdekken.

De pedagogisch medewerkers bedenken leuke activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van het kind. We spelen in op de actualiteit en betrekken elk kind. Ook is er genoeg ruimte voor vrij spel gedurende de dag.

Op deze locatie bevindt zich een buitenschoolse opvang. Als kinderen naar de basisschool gaan is het fijn als ze in een bekende omgeving na schooltijd worden opgevangen.

”Een klein en knus kinderdagverblijf met oog op ontwikkeling en samenhorigheid.”

Carien Groeneveld, teamleider

Praktische info

  • verticale groep 0 tot 4 jaar
  • peutergroep 2 tot 4 jaar

Maandag t/m vrijdag: van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Een dag op het kinderdagverblijf

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6