Spring naar content
  • betrokkenheid
  • ontwikkelingsgericht werken
  • onderdeel kindcentrum

Peuteropvang

ook beschikbaar op deze locatie: Buitenschoolse opvang Kinderdagopvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Peuteropvang Fantaziehuis Kalenberg biedt de beste voorbereiding op de basisschool. Ons vaste team werkt met kindgerichte voorschoolse thema’s waardoor de kinderen de wereld om zich heen steeds beter gaan begrijpen.

Wij dagen de peuters uit om spelenderwijs te groeien en te leren. Omdat we onderdeel zijn van het kindcentrum hebben we ook een grote gymzaal tot onze beschikking en voldoende ruimte binnen om te spelen en te ontdekken.

Samen met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang vormt peuteropvang Kalenberg het kindcentrum Kalenberg. De beste plek voor ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar: alles bij elkaar onder één dak. Fijn voor de kinderen, makkelijk voor ouders.

”De pedagogisch medewerkers zijn al jaren vaste gezichten op onze peuteropvang en vangen met grote passie de kinderen iedere dag weer op”

Dana Vermeulen, teamleider

Praktische info

Dinsdag en donderdagochtend van 8.30 – 12.30 uur.

Een dag op de peuter opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6