Spring naar content
  • ontwikkelingsgericht werken
  • betrokkenheid
  • samenwerking scholen & zorgnetwerk

Peuteropvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Fantaziehuis Olleke Bolleke bevindt zich in 2 lokalen van basisschool D’n Bogerd. De ene ruimte wordt gebruikt om de dag rustig te starten door bijvoorbeeld een puzzel te maken met de kinderen. Het andere lokaal heeft diverse hoeken zoals een bouwhoek en een leeshoek.

Spelenderwijs bereiden de peuters zich voor op de basisschool door middel van thema’s en een vast ritme. In deze veilige leeromgeving kunnen peuters naar hartenlust op ontdekkingsreis gaan.

Op deze locatie werken we met methodiek voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit programma is speciaal voor kinderen die extra stimulering nodig hebben om zo alle kinderen een gelijke kans op ontwikkeling te bieden.

”De pedagogisch medewerkers zijn al jaren vaste gezichten op onze peuteropvang en vangen met grote passie de kinderen iedere dag weer op”

Dana Vermeulen, teamleider

 

Praktische info

deze kleinschalige locatie kent 1 groep

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur (VVE).

Een dag op de peuter opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6