Spring naar content
  • ontwikkelingsgericht werken
  • betrokkenheid
  • samenwerking school

Peuteropvang

Fantaziehuis Prins Maurits

Hooibeestje 2 4007 HD

ook beschikbaar op deze locatie: Buitenschoolse opvang Kinderdagopvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Bij peuteropvang Fantaziehuis Prins Maurits hebben wij een geweldige buitenruimte en een vrolijke, open binnenruimte waar kinderen lekker kunnen spelen. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Wij werken met bepaalde thema’s waarbij we peuters uitdagen om zich te ontwikkelen.

Op deze locatie werken we met methodiek voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit programma is speciaal voor kinderen vanaf 2,5 jaar die extra stimulering in hun ontwikkeling kunnen gebruiken. Zo krijgen alle kinderen een gelijke start op de basisschool.

De peuteropvang is onderdeel van integraal kindcentrum Prins Maurits waar ook kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en basisschool Prins Maurits zijn gevestigd. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkrachten en pedagogische medewerkers, waardoor regelmatig overleg plaatsvindt. Op deze manier dragen ze bij aan een kwalitatief goede speel- en leeromgeving voor jonge kinderen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Meer informatie over het Integraal Kindcentrum is te vinden op IKC Prins Maurits.

”Alle medewerkers zetten het kind op nummer 1 en bieden zorg op maat.”

Wendy van Lent, teamleider

 

Praktische info

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 uur tot 14.00 uur.
Woensdag: van 08.30 uur tot 13.30 uur.

Een dag op de peuter opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6