Spring naar content
  • clubaanbod
  • speelrijke omgeving
  • samenwerking scholen

Buitenschoolse opvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Bij Fantaziehuis ’t Zand 2 is veel aandacht voor natuur en techniek, kunst en cultuur en sport en spel. In een groene omgeving kunnen de kinderen heerlijk vrij rondrennen, spelen op de wipkippen of verstoppertje spelen in de geul.

Kinderen van Montessorisschool Arcade en de basisschool Het Zand hoeven het gebouw niet te verlaten om naar de buitenschoolse opvang te gaan.

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje.

BSO ’t Zand 2 is een tijdelijke huisvesting van de vaste locatie van BSO ’t Zand aan Pauwoogvlinder 20. De scholen OBS ’t Zand en Arcade waar BSO ’t Zand is gehuisvest worden om de beurt verbouwd. Op dit moment wordt OBS ’t Zand verbouwd en is de school tijdelijk gehuisvest aan Louis Armstrong Boulevard 52. De kinderen van deze school die op de BSO zitten, worden opgevangen op deze locatie. Deze BSO wordt BSO ’t Zand 2 genoemd. In de loop van dit jaar wordt Arcade verbouwd. De kinderen van OBS ’t Zand en de BSO waar de kinderen van OBS ’t Zand opvang hebben, gaan dan weer terug naar de locatie aan de Pauwoogvlinder 20. De school Arcade  en de kinderen van deze school die gebruik maken van de BSO verhuizen dan naar de tijdelijke huisvesting aan de Louis Armstrong Boulevard 52. In de loop van 2023 is de verbouwing klaar en worden alle kinderen weer opgevangen op BSO ’t Zand aan de Pauwoogvlinder.

Praktische info

Er zijn 3 groepen.

Maandag, dinsdag en donderdag  :  14.00 tot 18.30u

Woensdag en vrijdag : 12.00 – 18.30u

Een dag op de buitenschoolse opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6