Kinderdagopvang | Fantaziehuis
Spring naar content
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

kinderdagopvang

een veilige basis

De ontwikkeling van kinderen start met een veilige basis. Een plek waar kinderen thuis komen. Een plek waar ze zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar voor de kinderen om ze die plek te bieden.

Fantaziehuis gelooft in de eigen kracht van ontwikkeling. We vinden dat de drang tot ontdekken en onderzoeken allemaal al in het kind zitten. Kinderen zijn daarmee de motor van hun eigen ontwikkeling. In onze interactie met hen gaat het vooral om goed naar ze kijken en aansluiten bij hun belevingswereld. Openstaan voor het initiatief van het kind, kinderen uit te dagen en op weg te helpen: dat is het hart van ons pedagogisch beleid

elk kind eigen talenten

prikkelen en ontwikkelen

Bij Fantaziehuis zetten we de belevingswereld van onze kinderen centraal. De pedagogisch medewerkers prikkelen hun interesses en talenten, want we vinden dat alle kinderen het verdienen om zichzelf en hun unieke talenten spelenderwijs te ontdekken en ontwikkelen. We gunnen kinderen groots te dromen. Het ‘huis’ brengt die dromen met beide benen op de grond, want we bereiden de kinderen ook voor op het leven in de maatschappij van vandaag de dag door ze vaardigheden te leren als samenwerken.

Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen manier en in eigen tempo. De pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen in spelenderwijs leren. Fantaziehuis biedt zo een plek waar elk kind de beste versie van zichzelf mag worden.

Group 1457d

vind jouw Fantaziehuis

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6
Group 1457d

wat ouders en medewerkers zeggen

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6

een plek voor elk kind

elk Fantaziehuis uniek

Elk Fantaziehuis kent een eigen karakter: van een stadse opvang midden in Utrecht tot een kleinschalige locatie in een dorp in de Betuwe. Ook al draagt elke locatie dezelfde naam, elke locatie is net ietsje anders. Die unieke kenmerken noemen we de plus van de locatie. Samen met het team van pedagogisch medewerkers kijken we op welke manier we die plus het beste vertalen voor de kinderen en hun ouders. Zo maken we van elk Fantaziehuis een echt thuis.

meer dan kinderopvang

de kracht van samen

partner in ontwikkeling

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 4