Spring naar content

Klantomgeving

Op deze pagina is meer informatie te vinden voor ouders die al kinderen op onze kinderopvang hebben.

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Voor communicatie met ouders werkt Fantaziehuis met een ouderapp. Deze beveiligde app geeft ouders inzicht in de dag van de kinderen en hun ontwikkeling. Ook bevat de app belangrijke informatie over de locatie en de organisatie. Ouders kunnen met deze app 24 uur per dag zelf een aantal administratieve zaken regelen. Persoonlijk, handig en op maat!

De ouderapp download je gratis via de Appstore (Apple) of de Google Play Store. De naam is van deze app is KidsKonnect.

Inloggen op je desktop kan via fantaziehuis.ouderportaal.nl. Je gebruikt hiervoor dezelfde inloggegevens als voor de ouderapp.

Deze ouderapp van Konnect biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie (foto’s & persoonlijke informatie) met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van de app zijn hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor bepalen we als organisatie zelf welke ouders en medewerkers toegang hebben tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.

  • dagboekje
    foto’s, berichten en dagboekverslag van de dag van je kind
  • mogelijkheid tot aanvragen van extra dagen\mogelijkheid tot afmelden van de kind
  • berichtenservice met pedagogisch medewerkers
  • nieuwsberichten en nieuwsbrieven van je locatie
  • informatie over de organisatie, zoals voedingsbeleid en pedagogisch beleidsplan
  • informatie over contracten, facturatie en jaaropgaven

Afmelden op reguliere opvangdagen kan via de ‘Agenda’ in de ouderapp. Je klikt op de datum dat je kind afwezig is en meldt je kind afwezig via de button. Voor de volledigheid vragen we hier nogmaals een bevestiging.

Let op: je bouwt alleen ruiltegoed op als je op tijd afmeldt via de ouderapp. Op tijd betekent uiterlijk 48 uur van te voren (vóór 9.30 uur ‘s ochtends).

In de ouderapp vind je je ondertekende contract en een overzicht van alle facturen. In de algemene voorwaarden vind je informatie over de manier waarop Fantaziehuis omgaat met facturatie.

Op de contractdagen dat je kind afwezig is, biedt Fantaziehuis de service deze uren op een ander moment in te zetten: zogenaamde ruiluren. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug in de ouderapp. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantadvies.