Spring naar content
  • clubaanbod
  • samenwerking scholen
  • veel speelruimte

Buitenschoolse opvang

Fantaziehuis ’t Zand 1

Pauwoogvlinder 20 Utrecht 3544 DB NL

ook beschikbaar op deze locatie: Kinderdagopvang

Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Bij Fantaziehuis ’t Zand is veel aandacht voor natuur & techniek, cultuur en spel. In een groene omgeving kunnen de kinderen heerlijk vrij rondrennen, spelen op de wipkippen of verstoppertje spelen in de geul. Vaak organiseren we extra activiteiten voor de kinderen.

Kinderen van Montessorisschool Arcade en openbare basisschool Het Zand hoeven het gebouw niet te verlaten om naar deze buitenschoolse opvang te gaan.

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje.

Het pand waar BSO ’t Zand deel van uit maakt, wordt op dit moment verbouwd. De verbouwing gaat gefaseerd. Momenteel wordt de school OBS ‘t Zand verbouwd. Deze school is verhuisd en gehuisvest aan Louis Armstrong Boulevard 52. De kinderen van deze school, hebben ook BSO op deze locatie.  De naam van deze BSO is Fantaziehuis ’t Zand 2. In de loop van het jaar gaan de kinderen van OBS ’T Zand  en de kinderen van deze school die gebruik van de BSO weer terug naar de locatie aan de Pauwoogvlinder 20. Dan zal Arcade  verbouwd worden en gaat deze school naar het pand aan de Louis Armstrong Boulevard 52. De kinderen van de Arcade die gebruik maken van de BSO, zullen BSO opvang hebben op dit adres. In de loop van 2023 is de verbouwing klaar en worden alle kinderen weer opgevangen op BSO ’t Zand aan de Pauwoogvlinder.

Praktische info

Er zijn 3 groepen.

In Brede School het Zand bevindt zich:

  • Montessorisschool Arcade
  • Openbare basisschool Het Zand
  • Buitenschoolse opvang Fantaziehuis ’t Zand
  • Peuteropvang ’t Zand
  • Cultuur 19

Maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 18.30 uur

Een dag op de buitenschoolse opvang

Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen 6