De kinderen zien groeien en helpen hen een goede basis te geven, daar doen we het voor! | Fantaziehuis
Spring naar content

De kinderen zien groeien en helpen hen een goede basis te geven, daar doen we het voor!

12 juli 2022

Peuteropvang VVE
Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Wat maakt VVE leuk en bijzonder?

Op al onze locaties zijn we actief bezig met de kinderen en stimuleren we de kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarom vinden we het heel waardevol dat ook de kinderen die een VVE indicatie hebben en risico lopen op een onderwijsachterstand, bij ons op de groepen komen spelen en leren.

Pedagogisch Coach Ingrid: “Op de VVE groepen komen kinderen die met name de Nederlandse taal zich nog eigen moeten maken. We bieden veel taal aan maar stimuleren de kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. We kijken heel gericht naar de kinderen, waar ze staan in hun ontwikkeling en helpen ze een stapje verder. Hoe mooi is het om te zien dat kinderen die heel stilletjes binnenkomen helemaal opbloeien als ze de taal leren en ook echt kunnen vertellen wat ze willen en niet willen! Hoe ze daardoor meer contact kunnen maken met de andere kinderen, waar ze veel van leren, en meer plezier met elkaar kunnen gaan maken! Of om te zien hoe een kind wat eerst fysiek laat zien wat het wil, door te duwen of iets af te pakken, steeds meer kan gaan vertellen waardoor het contact met de andere kinderen steeds leuker wordt! De kinderen zien groeien en helpen hen een goede basis te geven, daar doen we het voor!”

We werken met een thema en activiteitenplanning en er wordt met de grote groep én in kleine groepjes gewerkt. De kinderen leren van het aanbod én de benadering van de pedagogisch medewerker,  van de andere kinderen en van de uitdaging die de ruimte en materialen hen bieden! En er daarnaast is veel ruimte voor spelen, peuters leren immers vooral spelenderwijs! We kijken op deze groepen extra kritisch naar elkaar en onze werkwijze.