Pesten: voorkomen is beter dan genezen | Fantaziehuis
Spring naar content

Pesten: voorkomen is beter dan genezen

18 april 2024

pesten stoppen: wat te doen tegen pesten?
Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Bij Fantaziehuis streven we naar een veilige en prettige omgeving voor elk kind. Een plek waar ze thuis kunnen komen en zichzelf kunnen zijn. Dat is de basis voor een gezonde ontwikkeling voor kinderen. Pesten hoort niet in zo’n omgeving thuis, maar helaas is pesten een realiteit waar we soms mee worden geconfronteerd.

het borgen van een veilige basis
Om pesten effectief aan te pakken, hebben we binnen Fantaziehuis een protocol dat beschrijft hoe we met deze uitdaging omgaan: het voorkomen van pesten en de aanpak als pesten ontstaat. Dit omvat verschillende elementen, waarbij de focus ligt op het borgen van een veilige basis:

bewegen als uitlaatklep we moedigen kinderen aan om hun energie op een positieve manier te kanaliseren door beweging
positief leiderschap onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld. Ze hanteren duidelijke regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan
gebruik van groepsregels aan het begin van elk jaar bespreken we uitgebreid de groepsregels met alle kinderen, inclusief afspraken over hoe we met elkaar omgaan en welk (positieve) gedrag we van elkaar verwachten
 het geven van eigen verantwoordelijkheid door middel van open gesprekken betrekken we kinderen bij het bespreken van pesten en geven we ze verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag, als pesten dreigt te ontstaan
het borgen van continue toezicht tijdens activiteiten en vrij spel is er altijd minstens één pedagogisch medewerker aanwezig die toezicht houdt en actief signaleert en handelt in ongewenste situaties

Bij Fantaziehuis zijn we vastberaden om een omgeving te creëren waarin elk kind zich veilig voelt en de ruimte heeft om te groeien. Pesten hoort daar simpelweg niet bij. Maar mocht het toch ontstaan, hebben we duidelijke richtlijnen hoe we hiermee het beste om kunnen gaan. Zo blijven we ons elke dag inzetten voor het welzijn van al onze kinderen, vandaag en in de toekomst.

Lees meer over stoppen met pesten via stoppestennu.nl.