Week van de Motoriek | Fantaziehuis
Spring naar content

Week van de Motoriek

09 november 2022

week vd motoriek
Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

In de week van 7 tot en met 10 november is het Week van de Motoriek. Bewegen staat centraal. Natuurlijk doen wij hier als Fantaziehuis aan mee. Voor elke leeftijd zijn andere activiteiten van belang. Hoe dit precies zit, vertellen onze pedagogisch coaches je graag.

Motorische ontwikkeling in vogelvlucht

Baby’s maken een snelle lichamelijke ontwikkeling door. Ze krijgen in hoog tempo controle over hun lichaam. Hun bewegingsvrijheid neemt hierdoor toe. Belangrijk voor het ontwikkelen van de grove en fijne motoriek is dat baby’s vaak de gelegenheid krijgen om te reiken, grijpen, schoppen, vasthouden, kruipen en optrekken. Elke sprong in de motorische ontwikkeling opent weer nieuwe wegen. Zo worden ze steeds zelfstandiger.

Door het toenemen van hun fysieke kracht, coördinatie en evenwicht houden dreumesen van grof motorische activiteiten. Onderling ontstaat vaak samenspel doordat ze spontaan op elkaar reageren.  Samen rennen en springen is favoriet!

Motorisch gezien heeft de peuter al heel veel geleerd. Hij kan klimmen, lopen, rennen, springen en stilstaan. De motoriek gaat zich in deze fase steeds meer verfijnen. Op het gebied van de grove motoriek zien we dat vooral de vaardigheden die het kind als peuter onder de knie begon te krijgen, als kleuter verder gaat ontwikkelen.

Hoe ouder het basisschoolkind is, hoe meer hij fysiek kan. Dit komt doordat hij groter, sterker en behendiger wordt. Door het steeds beter samenwerken van de twee hersenhelften, lukken complexere motorische bewegingen zoals voetballen. Hierbij moet je lopen en de bal schieten. Ook fietsen lukt nu, waarbij je moet sturen en trappen. Met het ouder worden neemt het uithoudingsvermogen en coördinatievermogen van kinderen verder toe. Van groot belang op deze leeftijd blijft buitenspelen. Hier hebben kinderen de ruimte om te bewegen, ervaringen op te doen en krijgen de zintuigen alle ruimte nieuwe dingen te ontdekken.