Spring naar content

Aanpak personeelstekort regio Utrecht

27 juni 2022

meisje, blokken, geel, fantaziehuis kinderopvang
Group 1457d
Fantaziehuis_logo_do_Pebble lijn groen d6

Ook bij Fantaziehuis hebben we te maken met een tekort aan personeel, met name in de regio Utrecht. We hebben afgelopen tijd heel hard gewerkt om elke keer op korte termijn de roosters rond te maken, maar op een aantal locaties konden we afgelopen tijd niet alle kinderen opvang bieden. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen vertrouwen op hun plekje op de opvang. Daarom hebben we een plan van aanpak voor de regio opgesteld voor een structurele oplossing.

Plan van aanpak per locatie

Per locatie van Fantaziehuis nemen we de huidige personeelsbezetting goed onder de loep. We kijken naar het beschikbare personeel en maken op basis daarvan een nieuwe groepsindeling en capaciteitsplanning. Zo leggen we een stabiel en gedegen fundament neer voor de toekomst, zodat de rust op elke locatie kan wederkeren voor kinderen, ouders en medewerkers. Voor de kinderdagopvang informeren we ouders voor wie dit persoonlijke gevolgen heeft, uiterlijk een maand voorafgaand aan de wijzigingen. Voor de buitenschoolse opvang weten ouders een maand voorafgaand aan de start van het nieuwe schooljaar meer over onze mogelijkheden tot opvang.

Werkplezier voor medewerkers

Deze situatie heeft een grote impact op onze huidige medewerkers. We hebben daarom meer aandacht voor hun welzijn, zodat zij er helemaal voor de kinderen kunnen zijn. Om de werkdruk te verlagen zijn we de werving gestart. De groepshulp gaat de pedagogisch medewerkers ondersteunen met administratieve en huishoudelijke taken. Denk bijvoorbeeld aan het opbergen van de boodschappen, het klaarzetten van en afruimen na het drinkmoment en bij de buitenschoolse opvang het ophalen van de kinderen.

Uiteraard blijven we sterk inzetten op werving van nieuwe medewerkers.